Računovodski servis in svetovanje, Mošnjiček

Storitve

Celovito knjigovodstvo in računovodstvo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, društva in kmete.
Glavna knjiga in pomožne evidence
Obračuni plač in drugih osebnih prejemkov
Obračuni davka
Letna, medletna in statistična poročila
Izpisi odprtih postavk, obračuni zamudnih obresti
Vodenje zalog
E-poslovanje in e-trgovina
Poslovne storitve, ki dopolnijo poslovanje.
Pogodbeno urejanje razmerij (pogodbe o zaposlitvi, podjemne, avtorske pogodbe,…)
Prijave, odjave in spremembe – ZZZRS obrazci (M1, M2, M3)
Izvajanje plačilnih storitev (e-bančništvo)
Kadrovski in letni razgovori
Organizacija izobraževanj, obnov certifikatov in dovoljenj
Svetovanje pri načrtovanju poslovanja, dohodka, dobička in davčnih olajšav
Planiranje in pravilno vlaganje v raziskave in razvoj
Pripravljanje dokumentacije (pravilniki, statuti, kadrovske evidence, prijave na razpise, pridobitev kreditov / leasingov, tujci (delovna dovoljenja, dovoljenja za prebivanje)
Nudimo vam tudi:
Vodenja računovodstva v našem servisu ali pri vas doma.
Možnost elektronskega poslovanja (MINIMAX).
Možnost elektronskega bančništva.
© Copyright 
2024
 Mosnjicek.si  
 Izdelava: 
Nika Agency
minus