Računovodski servis in svetovanje, Mošnjiček

O nas

Podjetje Mošnjiček, Urška Kotnik Hribernik s.p. je bilo ustanovljeno v sredini leta 2007, delovni procesi in vodenje dokumentacije podjetjem in posameznikom pa segajo v leta 2005, ko sem prevzela prve manjše podjetnike in društva. Kot brezposelna oseba, pa vendar z veliko delovnimi izkušnjami v več različnih podjetjih, z delovno vnemo in veliko mero samoiniciativnosti, sem v tistem obdobju pomagala prijateljem pri vstopu na gospodarski trg.

Sprva »prijateljska« pomoč nekaj ljudem pri ustanavljanju bara, gostilne, frizerskega salona, delavnice, se je v roku leta spremenila v redno razmerje opravljanja storitev. Ker pa zaposlitve pri več delodajalcih, pa čeprav prijateljih, niso bile tisto ta pravo, sem 15.07.2007 ustanovila računovodski servis Mošnjiček kot samostojno podjetniško enoto.

V par letih od prvih samostojnih korakov, sem z delom in nenehnim izobraževanjem rastla, postajala prepoznavna in samostojna pri vodenju projektov in dokumentacije. Do leta 2010 sem delala sama, ob nekaj pomoči študentov v začetku leta, z letom 2010 pa se je začelo prelomno leto. V redno sodelovanje sem stopila s še dvema sodelavkama, s katerima vodimo računovodske knjige različnim podjetjem in društvom po Koroški in Štajerski.

Leta 2012 sem najela poslovne prostore v Območni obrtni zbornici v Dravogradu, kjer sem odprla vrata tudi ostalim subjektom, da poiščejo pomoč in odgovore, ki jih potrebujejo.

Z izobraževanjem v zavarovalništvu, trženju in sodelovanjem z različnimi javnimi zavodi, kjer sem do leta 2010 še vedno delala kot prostovoljka, sem pridobivala izkušnje z razpisi ter prijavami na le-te. V sklopu svojega »hobby« časa, sem spoznavala podjetniški prostor, njegove zakonitosti, predvsem pa delo posameznika, ki se trudi vzpostaviti nek pozitiven tok v svojem življenju. Vse to mi je dalo znanje in prepotrebne izkušnje, da lahko danes uspešno nastopam kot trdna enota pri vseh poslovnih odločitvah podjetij.
© Copyright 
2024
 Mosnjicek.si  
 Izdelava: 
Nika Agency